Archive for november, 2014

Etyek SE, Szervezeti és Működési Szabályzat

ETYEK SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a továbbiakban ETYEK SE. SZMSZ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:   A Sportegyesület működésének, a vezetőség, a tisztségviselők, tagok, sportolók, szakosztályok feladatainak, hatáskörének az alapszabályban részletesen nem szabályozott alapvető kérdéseinek meghatározása. Az...

Kelt: november 06, 2014Olvasd tovább

Házirend (Molnár Béla Sportcentrum)

Házirend (Molnár Béla Sportcentrum)

  ETYEK SPORTEGYESÜLET /Molnár Béla Sportcentrum/   A Sportcentrum és területe csak rendeltetésének megfelelően használható.   A Sportcentrum épületét, annak szolgáltatásait, és a centerpályát kizárólag azok jogosultak használni, és a területén tartózkodni, akik az egyesület igazolt tagjai, tagdíjat fizetnek, vagy pályahasználati...

Kelt: november 06, 2014Olvasd tovább

Etyek Sportegyesület Alapszabálya

 Preambulum Etyek Községben több évtizedes hagyománya van a verseny és szabadidő sportnak. Etyek Község labdarúgó csapata 1946. év óta szerepel a különböző szintű bajnokságokban. A sportegyesület más szakosztályai, így különösen a sakk, kézilabda és az asztaltenisz szakosztályok szintén évtizedek óta öregbítik a sportegyesület és a község...

Kelt: november 06, 2014Olvasd tovább